Stichting Mani Bhadra Lama Gangchen Wise Projects Foundation

Het doel van de stichting Mani Bhadra Lama Gangchen Wise Projects Foundation (MBLGWPF) is het behouden, het beschermen en verder ontwikkelen van het cultureel – historisch en spiritueel erfgoed van de complete NgalSo Lineage van Lama Gangchen Rinpoche.