Wie we zijn

De Stichting Mani Bhadra Lama Gangchen Wise Projects Foundation (MBLGWPF) is op 16 januari 2016 opgericht. Lama Gangchen Rinpoche is binnen het Vajrayana Boeddhisme de grondlegger van de NgalSo Ganden Nyengyu Lineage, en president van MBLGWPF. Wij gebruiken de ‘werknaam’ Wise Projects Foundation!

De stichting MBLGWPF heeft een internationaal karakter en richt zich als zodanig op het internationale belang en kan activiteiten ontwikkelen over de gehele wereld. Ze heeft een ideële doelstelling en geen winstoogmerk.

 

President

De titel president is geen wettelijke titel, hij heeft een ceremoniële en adviserende functie die, ten tijde van bestuursbesluiten, men geen meerderheid van stemmen weet te realiseren, bindend is. Onze president is:

  • Lama Gangchen Rinpoche

 

Vice-president

De titel vice-president is geen wettelijke titel, hij heeft een ceremoniële en adviserende functie die bindend is indien de president onverwijld geen uitspraak kan doen. Onze vice-president is:

  • Lama Michel Rinpoche

 

Bestuur

Het bestuur is belast met het dagelijks besturen van de stichting. De bestuursleden ontvangen geen honorarium voor hun werkzaamheden, uitsluitend wettelijke onkostenvergoedingen.

Het bestuur bestaat:

  • Jan de Ruiter (voorzitter)
  • Anouk de Best (secretaris)
  • Tim van Mieghem (penningmeester)
  • Rogier Hoenders (algemeen lid)
  • Toet de Best (algemeen lid)