Wie we zijn
De Stichting Mani Bhadra Lama Gangchen Wise Projects Foundation (MBLGWPF) is op 16 januari 2016 opgericht. Lama Gangchen Rinpoche is binnen het Vajrayana Boeddhisme de grondlegger van de NgalSo Ganden Nyengyu Lineage, en president van MBLGWPF. Wij gebruiken de ‘werknaam’ Wise Projects Foundation!

De stichting MBLGWPF heeft een internationaal karakter en richt zich als zodanig op het internationale belang en kan activiteiten ontwikkelen over de gehele wereld. Ze heeft een ideële doelstelling en geen winstoogmerk.
Doelstelling
Het doel van de stichting Mani Bhadra Lama Gangchen Wise Projects Foundation (MBLGWPF) is het behouden, het beschermen en verder ontwikkelen van het cultureel – historisch en spiritueel erfgoed van de complete NgalSo Lineage van Lama Gangchen Rinpoche.

De stichting vervult dit doel middels het financieel ondersteunen van instellingen die het onderricht volgen van de complete Vajrayana Boeddhisme, de NgalSo Ganden Nyengyu Lineage van Lama Gangchen Rinpoche en zijn erkende opvolgers waar ook ter wereld. Ten einde het behouden, beschermen en verder ontwikkelen van het cultureel-historisch en spiritueel erfgoed van de complete NgalSo Ganden Nyengyu Lineage van Lama Gangchen Rinpoche.
https://www.wise-projects.com/wp-content/uploads/LGR-5.jpg
Spiritueel oprichter
Lama Gangchen Rinpoche
https://www.wise-projects.com/wp-content/uploads/LMR-2.jpg
President
De titel president is geen wettelijke titel, hij heeft een ceremoniële en adviserende functie.
Lama Michel Rinpoche
Bestuur
Het bestuur is belast met het dagelijks besturen van de stichting. De bestuursleden ontvangen geen honorarium voor hun werkzaamheden, uitsluitend wettelijke onkostenvergoedingen.
Het bestuur bestaat uit:

• Jan de Ruiter (voorzitter)
• Anouk de Best (secretaris)
• Tim van Mieghem (penningmeester)
• Rogier Hoenders (algemeen lid)
• Toet de Best (algemeen lid)
Jaarverslagen

De volgende jaarverslagen zijn beschikbaar:

Verwerving donaties
Middels de website wise-projects.com/doneren, doneren mensen en organisaties via een online formulier aan een al dan niet bepaald project. Directe donatie-betalingen zijn mogelijk via Ideal, creditcard of PayPal. De donateur kan indien gewenst een donatie overmaken naar:

Stichting Mani Bhadra Lama Gangchen Wise Projects Foundations
IBAN: NL37TRIO0338619291
BIC: TRIONL2U
Onder vermelding van de naam van het project waaraan wordt/is gedoneerd.

Binnenkort start de MBLGWPF met een kleine Google-Adwords campagne. Deze campagne wordt door Mani Bhadra betaald-gesponsord. Mani Bhadra B.V. is de hoofdsponsor van de MBLGWPF. In de maandelijkse nieuwsbrieven van Mani Bhadra wordt ook een kleine advertentie van de MBLGWPF toegevoegd. De nieuwsbrief heeft vooralsnog een verspreidingskring van circa 20.000 unieke afnemers.

Verder worden er op diverse bijeenkomsten van Boeddhistische leraren in Nederland flyers uitgedeeld.
Wise Projects Mani Bhadra Lama Gangchen Wise Projects Foundation
ANBIAlgemeen Nut Beogende Instelling
Hoofdsponsor Mani Bhadra Phoenix Import
Onderdeel vanNgalSo Ganden Nyengyu Lineage
Wise Projects Mani Bhadra Lama Gangchen Wise Projects Foundation
NgalSo Ganden Nyengyu Lineage

ANBIAlgemeen Nut Beogende Instelling
Hoofdsponsor Mani Bhadra Phoenix Import

Onderdeel vanNgalSo Ganden Nyengyu Lineage

Created by Peacedesign. All rights reserved 2020.

Created by Peacedesign. All rights reserved 2020.