Mani Bhadra Lama Gangchen Wise Projects Foundation

Onze projecten

NgalSo onderwijsprojecten

NgalSo cultuur projecten

NgalSo Sangha projecten

Wie we zijn
De Stichting Mani Bhadra Lama Gangchen Wise Projects Foundation (MBLGWPF) is door Lama Gangchen Rinpoche op 16 januari 2016 opgericht. Binnen het Vajrayana Boeddhisme is Hij de grondlegger van de NgalSo Ganden Nyengyu Lineage en de
eerste president van MBLGWPF. Wij gebruiken de ‘werknaam’ Wise Projects Foundation!

*De stichting MBLGWPF heeft een internationaal karakter en richt zich als zodanig op het internationale belang en kan activiteiten ontwikkelen over de gehele wereld. Ze heeft een ideële doelstelling en geen winstoogmerk.
https://www.wise-projects.com/wp-content/uploads/LGR-5.jpg
Spiritueel oprichter
Lama Gangchen Rinpoche
https://www.wise-projects.com/wp-content/uploads/LMR-2.jpg
President
Lama Michel Rinpoche
De titel president is geen wettelijke titel, het is een ceremoniële, spirituele en adviserende functie.
Wise Projects Mani Bhadra Lama Gangchen Wise Projects Foundation
ANBIAlgemeen Nut Beogende Instelling
Hoofdsponsor Mani Bhadra Phoenix Import
Onderdeel vanNgalSo Ganden Nyengyu Lineage
Wise Projects Mani Bhadra Lama Gangchen Wise Projects Foundation
NgalSo Ganden Nyengyu Lineage

ANBIAlgemeen Nut Beogende Instelling
Hoofdsponsor Mani Bhadra Phoenix Import

Onderdeel vanNgalSo Ganden Nyengyu Lineage

Created by Peacedesign. All rights reserved 2020.

Created by Peacedesign. All rights reserved 2020.