Mani Bhadra Lama Gangchen Wise Projects Foundation

NgalSo Ganden Nyengyu Lineage

Doelstelling
Het doel van de stichting Mani Bhadra Lama Gangchen Wise Projects Foundation (MBLGWPF) is het behouden, het beschermen en verder ontwikkelen van het cultureel – historisch en spiritueel erfgoed van de complete NgalSo Lineage van Lama Gangchen Rinpoche.
De stichting heeft ten doel het financieel ondersteunen van instellingen die het onderricht volgen van de complete Vajrayana Boeddhisme, de NgalSo Ganden Nyengyu Lineage van Lama Gangchen Rinpoche en zijn erkende opvolgers waar ook ter wereld. Ten einde het behouden, beschermen en verder ontwikkelen van het cultureel-historisch en spiritueel erfgoed van de complete NgalSo Ganden Nyengyu Lineage van Lama Gangchen Rinpoche.

De MBLG – Wise Projects Foundation is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Uitgelicht project

Behoud van Oude Immateriele Culturele Publicaties & Art Projecten

Wise Projects Mani Bhadra Lama Gangchen Wise Projects Foundation
ANBIAlgemeen Nut Beogende Instelling
Hoofdsponsor Mani Bhadra Phoenix Import
Onderdeel vanNgalSo Ganden Nyengyu Lineage
Wise Projects Mani Bhadra Lama Gangchen Wise Projects Foundation
NgalSo Ganden Nyengyu Lineage

ANBIAlgemeen Nut Beogende Instelling
Hoofdsponsor Mani Bhadra Phoenix Import

Onderdeel vanNgalSo Ganden Nyengyu Lineage

Created by Peacedesign. All rights reserved 2020.

Created by Peacedesign. All rights reserved 2020.