Mani Bhadra Lama Gangchen Wise Projects Foundation

Het doel van de stichting Mani Bhadra Lama Gangchen Wise Projects Foundation (MBLGWPF) is het behouden, het beschermen en verder ontwikkelen van het cultureel – historisch en spiritueel erfgoed van de complete NgalSo Lineage van Lama Gangchen Rinpoche.

De MBLG – Wise Projects Foundation ANBI-status is nog in behandeling.

De stichting heeft ten doel het financieel ondersteunen van instellingen die het onderricht volgen van de complete Vajrayana Boeddhisme, de NgalSo Ganden Nyengyu Lineage van Lama Gangchen Rinpoche en zijn erkende opvolgers waar ook ter wereld. Ten einde het behouden, beschermen en verder ontwikkelen van het cultureel-historisch en spiritueel erfgoed van de complete NgalSo Ganden Nyengyu Lineage van Lama Gangchen Rinpoche.

 

Bekijk alle projecten